Potřebujete...


  • PORADIT s realizací vrtané či kopané studny?
  • VYPRACOVAT hydrogeologický posudek či provést geologický průzkum pro všechny možné činnosti?
  • ZHODNOTIT, zda můžete vyhotovit Vaší stavbu vzhledem k místním geologickým podmínkám?
  • POMOCI se zvládnutím byrokratické mašinerie při získání potřebných povolení nutných pro realizaci vrtů, studní či ČOV?


Tak jste tu nepochybně správně,
Váš geolog
Ing. Oldřich Merta